از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی نوسازی واحدهای تولیدی ابلاغ گردید

دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی نوسازی واحدهای تولیدی ابلاغ گردید نیو باكس: دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی، از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید.


به گزارش نیو باكس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عنایت به لزوم انجام حمایت های لازم از بنگاه های خرد، كوچك و متوسط كه بخش قابل توجهی از آن ها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می نمایند و با توجه بند ۱/۳ بسته ارتقای توان تولید ملی مصوب جلسه ۲۶ اسفندماه ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید. این دستورالعمل به شرح زیر است: ماده ۱) شرایط تسهیلات: ۱-۱- اولویت اصلی پرداخت تسهیلات مبحث این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه های صنفی تولیدی است كه توان شبكه سازی و خوشه سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشكلی كه مانع راه انداری یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند. ۲-۱- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات برابر ضوابط بانكی تعیین می گردد. ۳-۱- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات مبحث این دستورالعمل، همسان واحدهای تولیدی صنعتی است. ۴-۱- بنگاه های تولیدی مشمول این دستورالعمل به استناد بخشنامه شماره ۵۳۲۲۸/۹۵ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ بانك مركزی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چك برگشتی، رعایت نسبت مالكانه و مفاد «آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانك های دولتی» مستثنی است. ماده ۲) شرایط و وظایف متقاضی: ۱-۲-داشتن پروانه كسب در رسته های دارای اولویت۲-۲- داشتن سهم بازار، داشتن فنی و ظرفیت تولید۳-۲–دارا بودن حداقل دو نفر شاغل (صاحب پروانه می تواند یكی از شاغلان باشد)۴-۲–داشتن توان نوسازی و بهسازی واحد تولیدی حداكثر تا آخر شش ماهه اول سال۱۳۹۷ و استفاده از تسهیلات صرفاً در جهت اهداف تعیین شده۵-۲-ورود اطلاعات لازم در سامانه۶-۲– عرضه مدرك لازم به بانك های عامل۷-۲-پیگیری فوری دریافت تسهیلاتماده ۳) وظایف عوامل اجرایی: ۱-۳- وظایف سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور: ۱-۱-۳- اولویت بندی بنگاه های صنفی تولیدی با رعایت مفاد مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل از بین رسته های زیر: ۱- تولیدكنندگان مبلمان، دكوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی۲- تولیدكنندگان انواع پوشاك و سری دوزی۳- تولیدكنندگان كیف و كفش دست دوز و ماشینی۴- تولیدكنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی۵- واحدهای صنفی انواع چاپ۶- تولیدكنندگان لوستر و بلور۷- واحدهای صنفی بسته بندی آجیل، خشكبار و زعفران۸- تولیدكنندگان كالای خواب۹- قطعه سازان و فلزتراشان و فلزكاران و ریخته گران۱۰- تولیدكنندگان كالاهای خانه و آشپزخانه۱۱- تولیدكنندگان محصولات پایین دستی پتروشیمی۱۲- تولیدكنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و كالاهای مشابه دیگر۱۳- تولیدكنندگان انواع شیرینی، شكلات، نبات و آب¬نبات۱۴- تولیدكنندگان تجهیزات الكترونیكی۲-۱-۳- اطلاع رسانی موثر به متقاضیان با استفاده از سیستم پیامكی و سامانه های وزارتخانه و اتاق های اصناف واتحادیه های صنفی و سایر روش های ممكن۳-۱-۳-تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی، به طریق الكترونیكی در سایت ایرانی ها اصناف به نشانیwww. iranianasnaf. ir۴-۳- پیگیری شكایات واحدهای صنفی تولیدی كه تقاضای آنها توسط بانك¬های عامل مورد پذیرش قرار نگرفته است. ۲-۳- وظایف اتاق اصناف شهرستانها۱- اطلاع رسانی به اتحادیه های صنفی ذینفع۲- شناسایی بنگاه های صنفی تولیدی با رعایت بند ۱-۱ و مفاد ماده ۲ این دستورالعمل۳- پیگیری جذب تسهیلات توسط اصناف مشمول۴- تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی تسهیلات، به طریق الكترونیكی در سامانه اصناف به نشانی www. iranianasnaf. ir۵- نظارت بر نوسازی و بازسازی واحدهای صنفی بعد از پرداخت تسهیلات و ارائه گزارش عملكرد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان مربوطه۳-۳- وظایف بانك ها و موسسات اعتباری: ۱- بررسی و تعیین تكلیف طرح ها و واحدهای معرفی شده حداكثر ظرف یك ماه بعد از تكمیل مدارك. ۲- اعلام مكتوب نتیجه بررسی اعم از موافقت یا عدم موافقت به همراه دلایل آن، به متقاضی، ظرف حداكثر یك هفته بعد از اتمام مهلت مذكور در بند فوق. ۳- آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه ها. ۴- پذیرش ضمانت صندوق های ضمانتی، حمایتی و بیمه نامه شركت های بیمه تجاری و یا اوراق بهادار بعنوان وثیقه با رعایت مقررات و ضوابط. ۵- پایش و نظارت بر هزینه كرد تسهیلات پرداختی در جهت هدف مورد نظر. ۶- سرپرستی بانك و موسسه اعتباری در استان موظف است اطلاعات تسهیلات اعطایی مبحث این دستورالعمل را با استفاده از سامانه بهین یاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند. ماده۴ ) فرآیند اجرای كار: تمامی فرایند اجرای كار، به صورت الكترونیكی و با استفاده از سایت اصناف به شرح زیر انجام خواهد پذیرفت: ۱-۴- متقاضیان مشمول این دستورالعمل باید نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت تسهیلات مورد نیاز، در سامانه اصناف به نشانی www. iranianasnaf. irدر قسمت «تأمین مالی بنگاه صنفی تولیدی» اقدام نمایند.
شایان ذكر است متقاضیان اطلاعاتی مانند شناسه صنفی، بانك عامل، شماره حساب، شماره تلفن ثابت و همراه خویش را وارد كنند و بعد از تكمیل تقاضانامه، پیامكی را دریافت خواهند كرد كه باید آن را نزد خود نگهدارند. مضمون پیامك عبارت است از: « درخواست شما در سایت ایرانی ها اصناف به ثبت رسید. پرداخت تسهیلات مشروط به تصویب طرح پیشنهادی شما توسط بانك عامل می باشد». ۲-۴- اتاق اصناف شهرستان مربوطه به صورت روزانه، به درخواست های اصناف رسیدگی نموده ودر نسبت به تأیید اطلاعات وارده در سایت مذكور اقدام می كند. ۳-۴- سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه به صورت روزانه، به درخواستهای تأیید شده از جانب اتاق اصناف شهرستان مربوطه رسیدگی و نسبت به تأیید اطلاعات وارده به صورت الكترونیكی در سایت مذكور اقدام می كند. ۴-۴- مركز امور اصناف و بازرگانان با همكاری اتاق اصناف ایران، درخواست های تایید شده از جانب سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را بررسی و با استفاده از تولید دسترسی های لازم اطلاعات را به صورت الكترونیكی برای سایت بهین یاب به نشانی Behinyab. ir و سامانه فرآیندی متصل به آن ارسال می كند. ۵-۴- دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت متبوع، با استفاده از سامانه بهین یاب نسبت به معرفی متقاضیان به بانك های عامل اقدام می كند. ماده ۵) سایر موارد: ۱-۵- به استناد بخشنامه شماره ۲۹۷۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی كشور، ادارات كل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی تولیدی مشمول این دستورالعمل را به صورت پلكانی طبق برنامه مشخص در حداكثر زمان ممكن قانونی تقسیط و ظرف مدت یك هفته نسبت به صدور گواهی مبحث تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، برابر مقررات اقدام نمایند. ۲-۵- در شرایط مساوی اولویت با متقاضیانی است كه زودتر ثبت نام كنند. لیكن چنان چه امسال به هر علت امكان برخورداری از تسهیلات مبحث این دستورالعمل فراهم نشود، متقاضیان واجد شرایط برای سال آینده در اولویت می باشند. ۳-۵- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مركز اصناف وبازرگانان و اتاق اصناف ایران می باشد.

1396/11/02
14:13:57
5.0 / 5
4915
تگهای خبر: بازار , بانك , تجارت , تسهیلات
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه