مركز پژوهش های اتاق ایران اعلام كرد؛

شامخ اسفند بهبود یافت

شامخ اسفند بهبود یافت نیو باکس: شامخ کل اقتصاد در اسفندماه به بالاترین رقم در 18 ماه اخیر رسیده و از تداوم رونق اقتصادی در این ماه حکایت دارد؛ اما شاخص انتظارات تولید برای فروردین 1400 وضعیت خوبی ندارد.به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد از طرف مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر گردید. در این گزارش که به اسفندماه ۱۳۹۹ اختصاص دارد، رقم شاخص کل اقتصاد ۵۴.۷۳ واحد اعلام شده که یک واحد بالاتر از بهمن ماه ۱۳۹۹ است. همین طور این مرکز در سی امین گزارش طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ این بخش را ۵۷.۲۹ واحد اعلام نموده که نسبت به ماه قبل ۱.۰۴ واحد کاهش نشان می دهد؛ اما همچنان بر شرایط نسبتاً مساعد این بخش دلالت دارد.
نکته قابل تأمل در گزارش شامخ اسفندماه، کاهش قابل ملاحظه شاخص انتظارات تولید برای فروردین ماه ۱۴۰۰ است که با رسیدن به رقم ۴۴.۵۷ واحد زنگ خطر افت تولید در وضعیت تعطیلی نوروزی و شیوع باردیگر بیماری کووید ۱۹ در سراسر کشور را به صدا درآورده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه، ۵۴.۷۳ به دست آمده است که نسبت به بهمن ماه (۵۳.۷۳) با نرخ بیشتری افزایش داشته و فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی ۱۸ ماه گذشته از شروع شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده اند.

شاخص میزان فعالیتهای کسب وکار در اسفندماه (۵۸.۳۹) نسبت به بهمن ماه (۵۶.۷۱) افزایش داشته است و طی ۱۸ ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص به ترتیب در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت افزایش را داشته است. افزایش تقاضا در خیلی از رشته فعالیت ها در ماه پایانی سال دلیل عمده آن بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۵.۵۲) اندکی نسبت به بهمن ماه (۵۳.۴۳)، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خودرا از شروع شروع طرح ثبت کرده است. بخش صنعت در بین سایر بخش ها بیشترین مقدار افزایش را در این شاخص داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۶.۸۷) نسبت به ماه قبل (۴۸.۲۶) سیر نزولی داشته است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات کل اقتصاد در اسفندماه (۴۷.۸۰) هرچند همچنان کاهشی است اما همانند بهمن ماه نرخ کاهش کمی داشته است و بیشترین عدد شاخص از شروع شروع طرح را ثبت کرده است که عمدتا به علت بهبود صادرات در بخش صنعت است. طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در اسفندماه افزایش ۱۹۳ میلیون دلاری و رشد ۶ درصدی را نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۶۰.۳۰) نسبت به بهمن ماه (۵۳.۷۲) نیز افزایش قابل توجهی داشته است و بیشترین مقدار خودرا به ثبت رسانده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و خدمات، ساختمان و خصوصاً صنعت، افزایش قابل توجهی داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آتی (۴۴.۵۷) پیش بینی رکود بالا در فروردین ماه را نشان داده است. از یک سو طبق روال هرساله کاهش در فعالیت ها در فروردین به طورمعمول وجود دارد و از طرفی ماه رمضان و همین طور تعطیلات خیلی از کسب وکارها به علت گسترش مجدد کووید ۱۹ بر این رکود تأثیرگذار است.
به طورکلی همانطور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت ها در ماه آتی (۵۸.۹۲) که توسط فعالان اقتصادی پیش بینی می کرد در اسفندماه و اختتام سال همانند بهمن، بیشتر فعالیت ها با رونق روبرو بوده اند. ثبت رکورد بیشترین میزان افزایش سفارشات فعالان اقتصادی در اسفندماه هم در افزایش تولید و شاخص کل مؤثر بوده است. این در شرایطی است که فعالان اقتصادی در بیشتر رشته فعالیت ها، وضعیت رکود را در فروردین ماه پیش بینی کرده اند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند ۵۷.۲۹ نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است، هرچند شدت افزایش آن اندکی کمتر از بهمن ماه است اما نشان دهنده رونق در بیشتر فعالیتهای صنعتی است. در اسفندماه همه زیرشاخص های اصلی شامخ صنعت به غیراز موجودی مواد اولیه خریداری شده عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده اند.

شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت (۵۶.۱۵) نسبت به ماه قبل (۵۹.۵۸) افزایش داشته و رونق بیشتر فعالیتهای صنعتی را نشان داده است. افزایش تقاضای در اسفندماه در افزایش تولید کسب وکارهای بخش های صنعتی اثرگذار بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۶۲.۱۸) طی ۱۰ ماه گذشته از اردیبهشت ماه بالاترین مقدار خودرا ثبت کرده است. این عدد با توجه میزان مشابه آن در ماه پایانی سال قبل که تقاضا تحت تأثیر رکود ناشی از کووید ۱۹ بسیار کاهش یافته بود، افزایش تقاضا در همه رشته فعالیتهای بخش های صنعتی را در این ماه نشان داده است که این تقاضا باتوجه به افزایش میزان صادرات، هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.
شاخص موجودی مواد اولیه بار دیگر کمتر از ماه قبل شد و در اسفندماه (۴۹.۴۲) اندکی نسبت به بهمن (۵۰.۹۳) کم شد، این در شرایطی است که این شاخص در بهمن برای نخستین بار طی ۲۹ ماه گذشته عدد بالای ۵۰ را تجربه کرده بود. شاخص قیمت مواد اولیه (۷۹.۹۸) نیز که طی ماه های گذشته کمی از شدت افزایش آن کاسته شده بود مجدداً با شدت بیشتری افزایش پیدا کرد.
شاخص میزان صادرات کالا (۵۲.۶۶) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و طی ۳۰ ماه گذشته بیشترین مقدار خودرا به ثبت رسانده است و برای دومین ماه پی در پی بیشتر از ۵۰ شده است و بالاترین رکورد خودرا از شروع شروع طرح به ثبت رسانده است. در این میان به ترتیب صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی بیشترین مقدار شاخص صادرات کالا را داشته اند.
شاخص انتظارات تولید در فروردین سال جاری (۴۴.۲۲) کاهش قابل توجهی نسبت به شاخص انتظارات در بهمن و اسفند دارد که البته نسبت به ماه مشابه در سالهای قبل نرخ کاهش کمتری از طرف فعالان اقتصادی اعلام شده است. بیشترین کاهش این شاخص در رشته فعالیتهای سایر صنایع و صنایع فلزی پیش بینی شده است.
به طورکلی در اسفندماه وضعیت همه رشته فعالیتهای صنعتی بهتر از ماه قبل بوده است و شاخص بالای ۵۰ را ثبت کرده اند. اما برای ماه آتی کاهش در تولید به غیراز صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم کاهش در تولید فروردین ماه را خصوصاً با گسترش مجدد همه گیری و شروع ماه رمضان پیش بینی می کنند. همین طور برمبنای نظر بیشتر فعالان اقتصادی همراه با قیمت گذاری های جدید و همین طور افزایش سطح حداقل حقوق و دستمزد، افزایش قیمت ها در بیشتر فعالیت ها برای ماه های آتی قابل پیش بینی است.

برخی از مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در اسفند ۱۳۹۹
-به دنبال شدت گرفتن کووید ۱۹ و به علت بسته شدن مجدد برخی مرزهای کشورهای همسایه خصوصاً عراق، صادرات به این کشور کاهش یافته است (ماشین سازی و لوازم خانگی)
-افزایش در قیمت گذاری ها در سال جدید و متعاقباً افزایش حقوق و دستمزد، افزایش بیشتر قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. (صنایع فلزی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته)
- به علت تعطیلات طولانی مدت، ناشی از شروع ماه رمضان و اوج گیری مجدد شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان پیش بینی کاهش فعالیت ها و تولید در فروردین ماه را دارند. (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع فراورده های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و…)
- قطعه سازان همچنان به دلیل عدم پرداخت تعهدات از طرف خودروسازان با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند. (وسایل نقلیه و قطعات وابسته)


منبع:

1400/01/24
14:45:56
5.0 / 5
751
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , خدمات , خرید
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه