گزارش نیو باكس؛

تله كاهش تصنعی نرخ ارز برای دولت سیزدهم

تله كاهش تصنعی نرخ ارز برای دولت سیزدهم کاهش تصنعی نرخ ارز تله ای است که اگر بر خلاف عامل های اقتصادی شکل گیرد، می تواند تبعات بدی برای مردم و کشور به دنبال داشته باشد.به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، روند الاکلنگی قیمت ارز در بازار شروع شده است؛ دولت از یک سو وزنه سنگین خویش را به یک طرف الاکلنگ وصل کرده و آنرا به سمت پایین می کشد و از طرفی، عوامل اقتصادی و برخی بازیگران در بازار، تلاش دارند تا سوی دیگر الاکلنگ نرخ ارز را بالا ببرند؛ غافل از این که روزی فنر فشرده شده در میانه راه باز خواهد شد و پرتابی شدید برای نرخ ارز رقم خواهد خورد؛ این حال و روزی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده و کارنامه شکست هایش هر بار سنگین تر بوده است.
تله کاهش تصنعی نرخ ارز برای دولت سیزدهم
واقعیت آن است که به علت برخی هیجانات دولتی و تلاش آنها برای پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز، بارها فنر فشرده ارز در بازار رها شده و شرایط نامناسبی را برای اقتصاد ایران رقم زده است؛ هم تولید را متوقف کرده است و هم تجارت را با چالش درگیر؛ اما باز هم دولت ها با عطش کاهش تصنعی نرخ ارز می خواهند خویش را عزیز کرده و بگویند که تدابیر مناسبی برای اقتصاد به کار گرفته اند؛ غافل از این که تله نگه داشتن تصنعی نرخ، دامن آنها را بزودی خواهد گرفت.
کاهش تصنعی نرخ ارز تله ای است که اگر بر خلاف عامل های اقتصادی شکل بگیرد می تواند تبعات بدی برای مردم و کشور به دنبال داشته باشد.
ظرف هفته های گذشته آنچه که در بازار ارز مشهود است، روند کاهشی نرخ ارز با شیب فزاینده و بدون توجه به عوامل بنیادین اقتصاد ایران است؛ باآنکه بخشی از آن قطعا به هیجانات و خوشبینی هیجانی به مذاکرات وین برمی گردد؛ اما قطعا اثر اتفاقی که هنوز چشم انداز مشخصی ندارد، این گونه نمی تواند در بازار به جای بماند؛ باآنکه شاید بهانه ای برای آغاز یک حرکت خطرناک از جانب دولت و بانک مرکزی در دستکاری نرخ در بازار باشد.
سناریوی بدبینانه بازار ارز و بازی خطرناک برای پیش خور منابع ارزی بلوکه شده
در این میان، سناریوی بدبینانه آن است که دولت به بهانه مذاکرات وین، بخواهد نرخ ارز را کاهش داده و منابع موجود بانک مرکزی را با سودای این که در آینده سایر منابع ارزی بلوکه شده آزاد می شود، وارد بازار کرده و نرخ را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد؛ چونکه تصورش این است که با به ثمر نشستن مذاکرات وین، بخش دیگری از این منابع آزاد شده و شاید هم همچون دوران اوباما، ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده در آمریکا آزاد گردد؛ غافل از این که امکان دارد این خواب در عالم حقیقت تعبیری نداشته باشد.
نکته نگران کننده آن است که با اتفاقاتی که در سالهای گذشته با وضع تحریم های ظالمانه و هوشمندانه تر شدن آنها از یک سو و تکرار آنها در فاصله زمانی کوتاه تر از طرفی رخ داده است، ایران باید مراقبت جدی از منابع ارزی خود داشته باشد؛ نه این که با یک لبخند از جانب برخی کشورها، چوب حراج بر آنها بزند و آنرا به تاراج ببرد.
روند کاهشی نرخ ارز تنها یک پرونده سیاسی برای نشان دادن دستاوردی بزرگ
حال خیلی از کارشناسان نسبت به آینده بازار ارز نگران هستند و اعتقاد دارند که کاهش نرخی که با سرعت زیاد ظرف هفته های گذشته در بازار ارز رخ داده است، ناشی از دستکاری تصنعی دولت در ارتباط با بازار ارز است که این خود نگرانی ها و دغدغه هایی را برای فعالان اقتصادی و کارشناسان دلسوز بوجود آورده است؛ به این معنا که روند کاهشی نرخ ارز یک اقدام سیاسی از جانب دولت برای نشان دادن دستاورد دولت در جریان مذاکرات وین در ایام پایانی دولت می باشد.
واقعیت آن است که هیچیک از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از کاهش نرخ ارز با یک روند منطقی و منطبق با عامل های اقتصادی نگران نمی شوند؛ اما آنچه که حالا آنها را دغدغه مند کرده، کاهش شدید نرخ ارز بدون توجه به عوامل بنیادین بازار است که در واقع، مسیر نامبارکی را به سمت فشرده شدن فنر ارز پیش روی اقتصاد ایران قرار می دهد.
نکته حائز اهمیت آن است که این گونه برخورد با نرخ ارز در بازار و دستکاری آن از جانب بازارساز خود منجر به چالش های اساسی در ماههای آینده برای اقتصاد ایران و مردم خواهد شد که راهی جز تکرار تجربه شکست های گذشته ندارد.
اگر کاهش نرخ ارز سیاسی و ارزپاشی نیست، پس چرا دولت سال قبل که فضای انتخاباتی نبود نرخ را پایین نیاورده است؛ این یک سوال جدی است که از جانب منتقدان به فضای کنونی نرخ ارز عنوان می کنند و نیاز است که بانک مرکزی در ارتباط با آن پاسخ دهد.
قیمت ارز حول و حوش ۲۰ تا ۲۲ تومان بازی خواهد کرد
حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با عنایت به وضعیت سیاسی که در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، تصور فعالان اقتصادی ایران این است که در نهایت گشایش ارزی در اقتصاد ایران رخ می دهد و این تصور از آغاز تغییر دولت در آمریکا و انتخاب بایدن وجود دارد و سبب شده تا تقریباً بیشتر از ۳۰ درصد، قیمت ارز را نسبت به دوران ترامپ کم کند.
وی اضافه کرد: تصور فعالان اقتصادی بر این است که نرخ ارز کاهشی خواهد بود؛ ضمن این که به موازات این انتظار، فشار افزایشی نرخ به صورت شدید هم تجربه نخواهد شد؛ اما این که در چه مقطعی در کوتاه مدت این مورد به نتیجه برسد، فکر می کنم عدم اطمینان جدی در مورد آن وجود دارد.
این اقتصاددان افزود: در ایام اخیر هم خوشبینی نسبت به مذاکرات کم کم رنگ باخته و قیمت ارز هم از کاهش جدی که دنبال می کرد عقب نشینی کرد؛ پس پیشبینی می شود که مجموعاً بازار ارز حول و حوش این قیمت های فعلی بازی کند تا زمانی که بازگشت برجام و گشایش های ارزی در حقیقت رخ دهد که آن زمان، یک پله دیگر قیمت تنزل خواهد نمود.
دولت با کاهش تصنعی نرخ ارز می خواهد کارنامه موفق به افکار عمومی بفروشد
درودیان اظهار داشت: بنا به علل درهم پیچیده ای که مردم ما سالهای سخت را سال هایی دیده اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاستگذار خارج شده و سالهای خوب اقتصادی را سال هایی دیده اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است؛ ازاین رو معیار ساده ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در نظر می گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این بعنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده است و به همین خاطر، همواره دولت ها تمایل دارند که قیمت ارز حتی الامکان پایین باشد؛ چونکه افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می کند.
وی اضافه کرد: دولت ها در سالهای حکومت خود، بر روی موج کاهش نرخ ارز سوار می شوند و این کاهش حتی الامکان قیمت ارز آنرا بعنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می فروشند.
درودیان اظهار داشت: تصور نمی کنم که بانک مرکزی هم اکنون، ارز کافی و قابل توجهی برای دستکاری نرخ و ارزپاشی گسترده در بازار داشته باشد و مسئله اصلی در مورد قیمت ارز، در شرایط کنونی چشم انداز و افقی است که در مورد بازگشت برجام وجود دارد و ازاین رو اگر دولت هم بخواهد چنین کاری را در بازار با اتکای به منابع ارزی بانک مرکزی صورت دهد، چشم خویش را به مذاکرات جاری و کنونی دوخته است و این طور نیست که دلخوش به منابع کنونی و اندک بانک مرکزی باشد.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته در زمان اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخش عمده ای از ذخایر ارز را از دست داده ایم و ازاین رو دولت حتی اگر این سیاست را هم به کار گرفته باشد که با منابع بانک مرکزی بازار را کنترل کند، حتما به شکست سنگین گرفتار خواهد شد.


منبع:

1400/02/25
11:18:15
5.0 / 5
914
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه