مهر خبر می دهد؛

كارنامه اوراق گواهی اعتبار مولد

كارنامه اوراق گواهی اعتبار مولد به گزارش نیو باكس تنگنای بانكی و كاهش قدرت تسهیلات دهی بانكها به بخش های اقتصادی، اوراق گواهی اعتبار مولد را در مركز توجه قرار داده؛ به نحوی كه دولت مقرر است ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیاردتومان از این اوراق منتشر كند.به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، تنگنای واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی موجود به خصوص پس از تحولات ارزی سال گذشته، شرایط را بگونه ای پیش برده كه تأمین منابع مالی مقرون به صرفه و در دسترس، به یكی از رویاهای تولیدكنندگان تبدیل گشته است. حالا نظام بانكی باآنكه مدعی است كه بخش عمده ای از تسهیلات خویش را به بخش تولید اختصاص داده، اما این تسهیلات، منجر به تزریق نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی نشده و بیشتر استمهال وام ها را در بر می گیرد.
در این میان، مبحث تأمین مالی از راه روش های غیربانكی، همچون شیوه هایی بوده كه بخش های مختلف دولتی بر روی آن تمركز كرده و در مقاطع مختلف هم كوشیده اند تا به واسطه بازار سرمایه یا انتشار اوراق مشاركت دولتی، بخشی از بار بر روی دوش بانكها در تأمین مالی را بردارند. در این میان، بورس و انتشار اوراق مالی، با عنایت به گستردگی بازار و اقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بورس، با نقش فعالانه تری وارد عمل شده و در اجرای سیاست های تأمین مالی، دولت را همراهی كرده است.
بر این اساس، یكی از ابزارهایی كه این روزها بیشتر از هر زمان دیگری توانسته پیوند بانك مركزی بعنوان سیاستگذار پولی و بازار سرمایه را فراهم آورد، انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد است كه بر مبنای اعلام دولت، مقرر است كه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق را منتشر نموده و منابع تأمین شده برای آنرا در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
تامین سرمایه ها اوراق گام منتشر می كنند
محمود گودرزی، معاون شركت بورس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانك مركزی می خواهد با عنایت به تنگنای اعتباری بنگاههای تولیدی، اوراق گام را با كمك بازار سرمایه منتشر كند كه بر ین اساس، این اوراق قابل معامله بوده و توانایی تأمین اعتبار مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد. در واقع، اوراق گام می خواهد كه در كوتاهترین زمان ممكن برای بنگاههای تولیدی تأمین مالی كند.
وی اضافه كرد: در این میان به علت اینكه فشار تأمین مالی بر بانكها وارد نشده و هیچ تسهیلاتی قرار نیست از جانب بانكها پرداخت گردد، این اوراق مبتنی بر اعتبارات و ضمانت بانك مركزی و بانك های عامل خواهد بود كه در این میان، نهادهای معتبر، خوشنام و باسابقه بازار سرمایه هم می توانند وارد عمل شده و خود ناشران اوراق گام باشند.
به گفته این مقام مسئول در بازار سرمایه، شركت های تأمین سرمایه می توانند بر مبنای ضمانت و اعتباری كه در اختیار دارند، اوراق گام را منتشر كنند، ضمن اینكه توافق های بازخرید هم می تواند مبتنی بر این اوراق در بورس تهران، مورد معامله قرار گیرد.
وی اضافه كرد: نظام بانكی حالا با سه چالش افزایش قابل توجه قیمت نهاده ها، ظرفیت محدودیت در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نشت تسهیلات اعطایی از بخش مولد به بخش غیرمولد مواجه است؛ ضمن اینكه صنعت بانكداری قادر نیست كه تسهیلات بیشتری به بخش های مختلف تولیدی بدهد كه بر این اساس، بازار سرمایه اینجا می تواند به كمك نظام بانكی بیاید؛ این در شرایطی است كه متاسفانه در گذشته تسهیلات بانكی به سمت بخش های غیرمولد و سفته بازانه رفته است.
مشخصات اوراق گواهی اعتبار مولد
گودرزی اظهار داشت: بانك مركزی اوراقی را طراحی نموده است كه بر مبنای ضمانت و اعتبار مشتری نزد بانك، سرمایه در گردش را تأمین كند، این در شرایطی است كه این اوراق با نام بوده و به صورت الكترونیكی انتشار یافته و غیركاغذی است؛ همینطور این اوراق مبتنی بر دیسكانت بوده و بدون كوپن سود است.
وی اضافه كرد: این اوراق در قطعات استاندارد یك میلیون ریالی تهیه شده و با سررسید حداقل یك ماه و حداكثر نه ماه، طراحی می شود كه سررسیدها در انتها هر ماه تعریف می شوند؛ ضمن اینكه این اوراق توسط موسسه اعتباری عامل در سامانه صادر می شود و بعد از گذشت یك ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می گردد.
گودرزی اظهار داشت: اوراق صادره تا زمانی كه در بازار پول است، صرفا قابلیت نقل و انتقال از راه موسسه اعتباری عامل دارد؛ ضمن اینكه در هیات عامل بانك مركزی كل سقف اعتباری كه مقرر است مبتنی بر آن، اوراق گام منتشر شود، تعیین خواهد شد و در سطح هر یك از بانك های عامل، هدفگذاری صورت خواهد گرفت.
معاون شركت بورس تهران اظهار داشت: اگر اوراق گام به شركتهایی مقرر است اعطا شود كه مشكل فروش ندارند و مدیران قابل و لایقی برای این شركتها وجود دارد، پس می توان امیدوار بود كه شركتهای كوچك و متوسط كه مقرر است ۶۵ درصد از اوراق را به خود اختصاص دهند، در تولید ناخالص داخلی نقش آفرین باشند.
مراحل نقل و انتقال اوراق گام بین تولیدكنندگان
به گفته وی، در مرحله اول اوراق گام، بین واحدهای تولیدی متقاضی و متعد در بخش تولید توافق صورت گرفته و تأمین مواد اولیه و صدور فاكتور و اسناد فروش صورت می گیرد، ضمن اینكه در مرحله دوم اعتبارسنجی واحد تولیدی متعهد، توسط موسسه اعتباری یا ناشر صورت گرفته و صدور اوراق گام با نام متقاضی صورت خواهد گرفت، پس نقل و انتقال اوراق در سامانه گام صورت می گیرد.
گودرزی افزود: مرحله سوم، انتقال اطلاعات سامانه گام به سامانه شركت سپرده گذاری مركزی و رجیستر شدن شركت بوده و در نهایت تسویه انجام خواهد شد؛ ضمن اینكه بازه زمانی اوراق گام حداكثر یك تا نه ماه است و در واحدهای تولیدی از بانك عامل تقاضا می كند تا نسبت به اعتبارسنجی و تعیین مقدار اعتبار خود، جهت صدور اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل با عنایت به وثایق و مدارك مورد نظر اقدام نماید.
وی اضافه كرد: واحد تولیدی متعهد، مبادرت به معرفی واحد یا واحدهای تولیدی متقاضی برای استفاده از اوراق گام به بانك عامل می كند و واحد تولیدی متقاضی مبادرت به درخواست از بانك، جهت صدور اوراق گام می نماید كه بر این اساس، واگذاری این اوراق به متقاضی در مقابل دریافت اسناد مطالبات می نماید.
گودرزی با اشاره به اینكه مقرر است بین ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان منتشر شود، اظهار داشت: در نهایت اعتبارسنجی رخ داده و رد و بدل اسناد بین بانك و متقاضی رخ می دهد و اوراق گام صادر می شود؛ اما سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه از راه استعلام از سازمان امور مالیاتی بعد از كسر مانده تسهیلات در رابطه با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی انتشار یافته نزد شبكه بانكی، است.
وی اضافه كرد: باید اوراق را بازارپذیر نموده و بتوان شرایطی را ایجاد كرد كه در بازار سرمایه معامله شود، یعنی سامانه گام به شركت سپرده گذاری متصل شده و بعد از انتقال داده، این اوراق از جانب بورس تهران پذیرش شده و این نهاد، نماد بانك و سررسید اوراق را تعیین خواهد نمود كه در بازار ثانویه مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت؛ ضمن اینكه بانك عامل در سررسید، مبلغ اسمی اوراق را به حساب شركت سپرده گذاری مركزی واریز می كند و در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداكثر۲ ماه از تاریخ سررسید، بعنوان بدهی سررسید تلقی شده و جزو مطالبات مشكوك الوصول تلقی خواهد شد.

1398/12/05
14:33:12
5.0 / 5
4025
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه