آرشیو مطالب : كارتن

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

موضوع صدور كارت بازرگانی برای ۷۰ كارتن خواب صحت سنجی شود

موضوع صدور كارت بازرگانی برای ۷۰ كارتن خواب صحت سنجی شود

4 انبار احتكار كالا در نقده پلمب شد

4 انبار احتكار كالا در نقده پلمب شد

روش بسته بندی صحیح كارتن ها

روش بسته بندی صحیح كارتن ها

مشخصات كارتن مناسب برای بسته بندی

مشخصات كارتن مناسب برای بسته بندی

آشنایی با مزایای بسته بندی كارتنی

آشنایی با مزایای بسته بندی كارتنی

نحوه بسته بندی ظروف شكستنی

نحوه بسته بندی ظروف شكستنی

آشنایی با بسته بندی ها در ایران

آشنایی با بسته بندی ها در ایران

انواع كارتن برای اسباب كشی

انواع كارتن برای اسباب كشی
نیوباکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه