شیریجیان:

نرخ تورم سالانه به ۳۸ و هشت دهم درصد کاهش یافت

نرخ تورم سالانه به ۳۸ و هشت دهم درصد کاهش یافت به گزارش نیو باکس، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده، رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.8 درصد در فروردین امسال رسید.به گزارش نیو باکس به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان، در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست های پولی و ارزی، اظهار داشت: نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از ۳۶.۶ در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به ۴.۵ درصد رسید.
وی افزود: همین طور با اجرا و پیگیری دقیق سیاست های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه نمود بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در آخر اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در آخر اسفندماه سال قبل کم شد. بدین سبب با کنترل فاکتورهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار می رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه های آتی ارقام پایین تری را ثبت کند.
شیریجیان شرط اول تحقق بهتر سیاست های پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و درباب محورهای سیاست تثبیت برای کنترل تورم اظهار داشت: «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در راستای مهار تورم»، «تنظیم گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همین طور «آگاه سازی و اطلاع رسانی درباب موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» محورهای اصلی برنامه های بانک مرکزی است.
وی افزود: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسئله بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره ی آن در بین همایش ها و برنامه های علمی کشور خالی بود. در حقیقت شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتما باید به این مسئله توجه ویژه ای شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که موضوع شهرت مقام سیاست گذار پولی وارد ادبیات اقتصادی شد. این مسئله یکی از با اهمیت ترین الزام های اثربخشی سیاست های پولی و ارزی است.
شیریجیان اظهار داشت: این مسئله در مقابل مقوله ناسازگاری زمانی و سیاست های مصلحتی مقام سیاست گذار پولی به وجود آمده و در نتیجه تصمیم های سیاست گذار پولی در مقابل اقتضائات و شرایط اقتصادی مطرح گردیده است.
وی با اشاره به اهمیت بالای شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن در اثرگذاری سیاست های بانک مرکزی، افزود: مقام سیاست گذار برای بالا بردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه های آینده خودرا در نظر می گیرد و در راستای تحقق آن تلاش می کند در حقیقت اختلاف برنامه سیاست گذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق می افتد، تعیین کننده شهرت این مقام است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از با اهمیت ترین مسائلی که بانکهای مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و حفظ جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکید می کنند مسئله هدف گذاری تورمی است.
شیریجیان اشاره کرد: میزان تحقق هدف گذاری و در حقیقت اختلاف میان تورم هدف گذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی نقش تعیین کننده ای دارد و این مساله را می توان به هدف گذاری در نقدینگی و پایه پولی در دوره اخیر نیز تعمیم داد.
وی اضافه کرد: با اهمیت ترین لطمه شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی است و مبتنی بر همین مسئله هدف گذاری و تحقق هدفگذاری ها اهمیت پیدا می کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاست گذار پولی بیشتر باشد، خودرا با سیاست ها اعلامی مقام سیاست گذار پولی بیشتر و بهتر انطباق می دهند و هر چقدر باور به سیاست ها در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد اثر بخشی سیاست ها و تحقق اهداف تنزل پیدا می کند.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به این که با اهمیت ترین کانال انتقال شهرت و اعتبار مقام پولی در تحقق اهداف، کانال انتظارات است، اضافه کرد: باور و عقیده فعالان اقتصادی خودرا در انتظارات آنها نشان میدهد و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدف گذاری شده بیشتر باشد، شهرت سیاست گذار پولی تنزل پیدا می کند.
شیریجیان اضافه کرد: سیاست گذاری هایی که اعمال می شود و آن چه تحقق پیدا می کند به تحقق سیاست های پولی در آینده کمک می نماید.
درجه استقلال بانک مرکزی در شهرت و اعتبار آن مهم است
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی که به شهرت و اعتبار بانک مرکزی کمک می نماید را درجه استقلال بانک مرکزی دانست و افزود: منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزارهای سیاست های پولی و ارزی است.
وی اشاره کرد: بانک مرکزی باید با آزادی عمل و اقتدار برمبنای آن چه که تشخیص می دهد و اعلام می کند از ابزارهای مختلف استفاده نماید تا هدفگذازی های خودرا محقق سازد. در این بین عملکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف در دوره های گذشته و باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست ها در موفقیت سیاست های بانک مرکزی اثرگذار می باشد.
شیریجیان با اعلان اینکه اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است، افزود: این مسئله تضمین کننده سلامت سیاست گذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست های پولی کمک می نماید.
وی با اعلان اینکه بانکهای مرکزی در سالهای اخیر نسبت به هدف گذاری تورمی اقدام نموده اند، اظهار داشت: هدف گذاری تورمی در دوره های مختلف تجربه و نتایج متفاوتی داشته است. وقتی بانک مرکزی برای تورم هدف گذاری تعیین کند به رفتارهای فعالان اقتصادی جهت داده و از این طریق انتظارات تورمی را مدیریت می کند؛ اما این مسئله نیز مهمست که بانک مرکزی در این اقدام تجربه خوبی داشته باشد؛ چونکه عملکرد بانک مرکزی در اعتبار و شهرت بانک مرکزی در ادوار آینده اثرگذار می باشد و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی در دوره های زمانی بعد در واکنش به تحقق اهداف و عملکرد بانک مرکزی در دوره های قبلی شکل می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست های کلان اقتصادی خودرا نسبت به شبکه بانکی اعمال نماید و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این زمینه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می شود؛ چون می دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی دراین زمینه است.
وی اضافه کرد: بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می دهد؛ در نتیجه مهمست که در این هدف گذاری ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی برسد، هر چه قدر سلطه سیاست های پولی بر سیاست های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست های پولی کمک می شود.
شیریجیان اشاره کرد: یکی از با اهمیت ترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار می باشد. یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده این است که شوک های بیرونی سبب هراس و هیجان و در آخر منجر به فرار سرمایه شده اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خودرا به دارایی های غیر مولد تبدیل می کنند.
وی اضافه کرد: فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدف گذاری شده و نرخ مشاهده شده موجب تخریب انتظارات می شود، این مساله هم اکنون یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می افتد و تأثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: سلطه سیاست های مالی سبب استقراض از بانک مرکزی می شود، برای مثال دولت از شبکه بانکی بدون توجه به منابع و توان آنها استقراض می کند، بهبود شهرت مقام سیاست گذار پولی تابعی از درجه تحقق الزاماتی مانند سلطه سیاست های مالی بر پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، ضعف در نظارت و تنظیم گری شبکه بانکی و اجرای باکیفیت پایین ضوابط مالی، شکاف زیاد میان تورم هدف گذاری شده و تورم محقق شده، ناکارآمدی کانال های انتقال سیاست پولی و اثرات متقابل نوسانات شدید نرخ ارز و انتظارت تورمی است.
محورهای تثبیت برای کنترل تورم
وی اضافه کرد: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا نماییم باید اعمال ما در راستای حل این مشکلات باشد، در دوره ی جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال ها تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیرهای اقتصادی ما نسبت به نرخ های طولانی مدت خود فاصله جدی بگیرند بطورمثال نرخ رشد نقدینگی در سالهای ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد بود و در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده بود.

شیریجیان با اشاره به این مساله که سیاست تثبیت اقتصادی محورهایی داشت که با اهمیت ترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در راستای مهار تورم» بود، اظهار داشت: از دیگر محورهای تثبیت اقتصادی می توان به «تنظیم گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همین طور «آگاه سازی و اطلاع رسانی درباب موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره نمود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد: سال قبل که اولین سال اجرای این سیاست بود هدف گذاری نقدینگی ۲۵ درصد بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. همین طور بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش های. تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدف گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی بود که به عدد ۳۲.۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در آغاز سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸.۱ درصد کم شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد: راهکارهایی که می توانیم برای مساعدت با شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی اتخاذ نماییم، مواردی مانند اعلام سیاست های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش های فصلی سیاست پولی به مقام های کشور، اقتدار در اجرای سیاست های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی را شامل می شود و این سیگنال که بانک در سیاست های پولی اقتدار دارد را صادر می کند تا فعالان خودرا با آن منطبق کنند. به همین دلیل هدف گذاری متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد برای نقدینگی و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.

1403/02/21
14:45:06
5.0 / 5
119
تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه