اظهارات مقامات دولتی و خصوصی:

واگذاری ۶ هزار طرح نیمه تمام به بخش خصوصی

واگذاری ۶ هزار طرح نیمه تمام به بخش خصوصی به گزارش نیو باكس نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه از مجموع ۷۶هزار طرح نیمه تمام موجود در كشور، تنها ۶ هزار طرح به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار داشت: ارزش طرح های نیمه تمام و مبالغ فروش آنها مشخص نمی باشد.


به گزارش نیو باكس به نقل از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما اظهار داشت: در بدنه دولت و مدیران میانی اراده و علاقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد و مدیران این طرح ها در مقابل واگذاری ها مقاومت می كنند.
وی خاطرنشان كرد: با عنایت به اینكه اراده ای از طرح مدیران دولتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام وجود ندارد، بخش خصوصی هم باور خویش را در این زمینه از دست داده است.
سلاح ورزی اضافه كرد: تابحال لیست كامل، شفاف و قابل اتكایی برای بخش خصوصی از مشخصات طرح های نیمه تمام برای سرمایه گذاری این بخش منتشر نشده و لیست ها كلی است.
وی اظهار داشت: واگذاری طرح های نیمه تمام ساز و كارهایی دارد؛ اما اطلاعات نامفهومی از این طرح ها عرضه می گردد و آماری از تعداد واگذاری ها منتشر نشده است.
سلاح ورزی اضافه كرد: تابحال ارزش طرح های نیمه تمام و مقدار پول مورد نیاز آنها مشخص نشده است؛ ضمن اینكهطرح های قابل واگذاری از طرح هایی كه غیر قابل واگذاری است تفكیك نشده است.
سلاح ورزی اضافه كرد: اطلاعاتی كه دستگاه های مختلف درباره طرح های نیمه تمام در سامانه بازار الكترونیك ثبت كرده اند برای رفع تكلیف بوده است.
وی اظهار داشت: در این سامانه مشخصاتی كه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری تشویق كند وجود ندارد.
سلاح ورزی اضافه كرد: حالا امكان استفاده از منابع خارجی برای بخش خصوصی امكان پذیر نیست و نظام بانكی هم رغبتی برای كمك به اتمام این طرح ها ندارد و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی كه قرار بود دولت در بودجه برای كمك به اتمام این طرح ها اختصاص دهد محقق نشده است.
وی با اشاره به اینكه ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی در كشور وجود دارد اظهار داشت: آنچه قابلیت عرضه به بخش خصوصی دارد در استان ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ و در عرصه ملی ۲ هزار طرح است.
سلاح ورزی اضافه كرد: در سامانه بازار الكترونیك ۲۸ هزار طرح نیمه تمام عرضه شده كه تفكیك نشده است و بخش خصوصی به علت نامشخص بودن جزئیات آنها رغبتی نشان نمی دهد.
وی اظهار داشت: چرا در سامانه بازار الكترونیك ابتدا طرح های قابل واگذاری را عرضه و ابزار تجهیز مالی را روی آنها متمركز نمی كنیم؟
سلاح ورزی اضافه كرد: مادامی كه مبنای ارزیابی مدیران، میزان واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از سوی آنان نباشد مسئله این طرح ها حل نخواهد شد.توان بخش خصوصی باید سنجیده شود
امیر امینی، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی هم در این برنامه اظهار داشت: برای واگذاری طرح های نیمه تمام ابتدا باید توان بخش خصوصی سنجیده شود.
وی اضافه كرد: در حالیكه مجریان طرح های وزارت راه و شهرسازی توان بسیاری در پیمانكاری دارند اما باید با ضوابط به روز دنیا و حجم بازار آشنایی داشته باشند و در حوزه وزارت راه به دنبال سرمایه گذاری هستیم.
امینی اظهار داشت: باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی میان بخشی برای واگذاری طرح های نیمه تمام تولید شود.
وی اضافه كرد: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۳ با بخش خصوصی تفاهم نامه امضا نموده است.
امینی با اشاره به اینكه در بدنه دولت مقاومتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد اظهار داشت: مشخصات ۱۲۱ طرح وزارت راه و شهرسازی ۳ سال است برای جذب بخش خصوصی عرضه شده است.
وی اضافه كرد: در ۳ سال اخیر ۷ هزار میلیارد تومان از منابع مالی وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی عرضه و آنها ۳ هزار كیلومتر آزادراه برای این وزارتخانه ساخته اند.
امینی اظهار داشت: در بودجه ساخت ۵۳ هزار كیلومتر راه و راه آهن به دولت تكلیف شده كه حداكثر ۱۰ هزار كیلومتر از آن برای بخش خصوصی اقتصادی و بقیه وظیفه اجتماعی دولت می باشد.
وی اضافه كرد: امسال با تضمین خرید دولت ساخت هزار و ۴۰۰ كیلومتر بزرگراه را به بخش خصوصی واگذار كرده ایم.
امینی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی ۳۸۱ طرح نیمه تمام دارد كه ۲۹۳ طرح مربوط به حمل و نقل و بقیه مربوط به مسكن و بیمارستان سازی است.
وی اضافه كرد: برآورد سرمایه مورد نیاز اتمام این طرح ها تا آخر سال ۹۵ دویست و ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حمل و نقل و ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مسكن بوده است.
امینی اظهار داشت: ۶۲ درصد ریالی این طرح ها زیر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشته است و منابع دولت كشش عقد قرارداد اتمام این طرح ها را ندارد.بارگذاری ۲۸ هزار طرح نیمه تمام در سامانه بازار الكترونیك
محمود ملكوتی خواه مدیر پروژه مشاركت عمومی ــ خصوصی سازمان برنامه بودجه هم در این برنامه اظهار داشت: در سامانه بازار الكترونیك ۲۸ هزار طرح نیمه تمام بارگذاری شده است.
وی با اشاره به اینكه تبصره ۱۹ بودجه امسال با شنیدن نظرات بخش خصوصی نوشته شد اضافه كرد: حالا دولت كارفرمایی است كه بخش خصوصی، پیمانكار آن است در حالیكه بخش خصوصی باید راهكارهای جدید مالی طرح ها را اجرا نماید.
ملكوتی خواه اظهار داشت: در بدنه دولت چسبندگی به برخی طرح های نیمه تمام، واگذاری این طرح ها را با مشكل روبرو كرده است.
وی اضافه كرد: تابحال ۸۱ هزار طرح نیمه تمام استانی و حدود ۶ هزار طرح ملی در كشور وجود دارد كه برای اتمام این طرح ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
ملكوتی خواه اظهار داشت: برای بخش خصوصی، اقتصادی بودن طرح ها مهم می باشد.
وی اضافه كرد: اطلاعات طرح هایی كه در سامانه بازار الكترونیك ثبت شده است كامل نیست اما بر تكمیل شدن این اطلاعات به وسیله دستگاه ها تاكید شده است.
ملكوتی خواه اظهار داشت: حدود ۲۸ هزار طرح همچون طرح های ملی در سامانه بازار الكترونیك ثبت شده است.
وی اضافه كرد: باید جلوی رویش طرح های نیمه تمام را بگیریم.
ملكوتی خواه اظهار داشت: رفع تضاد منافع دستگاه های اجرایی و موانع مراحل مختلف واگذاری های طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است.ارزش طرح های نیمه تمام ۵۰۰ هزار میلیارد تومانمحمدرضا رضایی كوچی رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه اظهار داشت: در این كمیسیون كمیته ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام تشكیل و تابحال ۱۲ جلسه در این زمینه برگزار شده است.
وی اضافه كرد: طرح های پرجاذبه و تشویق كننده بخش خصوصی در سامانه بازار الكترونیك قرار نگرفته و اطلاعات این طرح ها برای بخش خصوصی كامل نیست.
رضایی كوچی اظهار داشت: در تبصره ۱۹ بودجه به دولت با كمك بانك ها برای واگذاری طرح های نیمه كاره دولت كمك كرده ایم اما نگارش آیین نامه این قانون حدود ۸ ماه طول كشید و بخش خصوصی در این زمینه بلاتكلیف ماند.
وی اضافه كرد: مدیران دستگاه ها هیچ رغبتی برای واگذاری طرح ها ندارند و بخش خصوصی را رقیب و پیمانكار خود می بینند.
رضایی كوچی اظهار داشت: دولت باید بخش خصوصی را كمك خود بداند.
وی اضافه كرد: اینكه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش طرح های نیمه كاره است نشان داده است در واگذاری طرح های دولتی موفق نبوده ایم.
رضایی كوچی اظهار داشت: دولت باید مشوق هایی را برای طرح های نیمه تمام بگذارد كه بخش خصوصی برای ورود به آنها رغبت داشته باشد.
وی اضافه كرد: حالا طرح هایی كه رغبتی از سوی بخش خصوصی به آنها وجود ندارد از سوی دولت عرضه می گردد.

1397/10/01
16:04:26
5.0 / 5
4352
این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
نیو باکس
newbox.ir - تمامی حقوق نیو باكس محفوظ است

نیو باكس

بسته بندی و جعبه